(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU

Mevzuat

MADEN YÖNETMELİĞİ 11 Aralık 2022 PAZAR SAYI 32040
ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK 28 Eylül 2022 ÇARŞAMBA Sayı31967 ÇARŞAMBA Sayı31967
ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VE RAPOR FORMATINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 17 Şubat 2021 ÇARŞAMBA 31398
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI LPG PİYASASI EĞİTİMVE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK21 Aralık 2017 PERŞEMBE 30277
YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 03 haziran 2016 tarih ve 29731 sayılı resmi gazete
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI LPG PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16122012 Resmi Gazete Sayısı: 28499
İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ VE DAĞITIM SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 12 Ekim 2017 PERŞEMBE
KAYADAN OYMA YAPILARIN TASARIM HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİ 18 Ekim 2017
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 03 Ağustos 2017 tarih ve 30143 sayılı resmi gazete
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 03 Temmuz 2017 tarih 30113 sayılı Resmi Gazete
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Eylül 2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete
TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 22 Eylül 2017 tarih ve 30188 sayılı Resmi Gazete
Maden Sahaları İhale Yönetmeliği21 Eylül 2017 tarih ve 30187 sayılı resmi gazete
Maden Yönetmeliği21 Eylül 2017 tarih ve 30187 sayılı resmi gazete
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
İBB İmar Yönetmeliği
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
Deprem Bölgesinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
Yapı Denetim Yönetmeliği
Yapı Denetim Yönetmeliği Ek Formları
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18072006
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15072007
Maden Kanununun IA Grubu Madenler ile ilgili Uygulama Yönetmeliği
Maden Kanununun IA Grubu Madenler ile ilgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15072007
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21042007
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 14122007
Atık Su Yönetmeliği
Kaplıcalar Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16122004
Plan Yapımına Ait 13260 31 Mayıs 2001 Esaslara Dair Yönetmelik
3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği
Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahele ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Planlı Alanlar Tip İmar yönetmeliği
ELEKTRİK TESİLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ
DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi: 10012018 Resmi Gazete Sayısı: 30297
ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VERAPOR FORMATINA DAİR TEBLİĞ 09 Mart 2019