(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘nin bir üyesi olan Jeofizik Mühendisleri Odası, JFMO; 1986 yılında kurulmuştur ve jeofizik mühendislerini çatısı altında toplayan tek organizasyondur. Odanın teknik ve bilimsel geçmişi 1961 yılında kurulmuş olan Türkiye Jeofizikçiler Derneği‘ne (TJFD) dayanmaktadır.

Merkezi Ankara‘da bulunan JFMO; 11 şube (Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Trabzon), 5 bölge temsilciliği (Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep ve Nevşehir), 57 il, 7 İlçe temsilciliği ile 6 yabancı ülkede (3‘ü ABD olmak üzere, İngiltere, Kanada ve Almanya‘da) temsil edilmekte, 11 üniversite ve 5426 aktif üyeye, 485 SMM ve 447 Tescilli Bürosuna hizmet vermektedir.

Jeofizik Mühendisleri Odası yurtdışında; SEG (Society of Exploration Geophysicists "Arama Jeofizikçileri Derneği"), EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers "Avrupa Yerbilimcileri ve Mühendisleri Derneği") üyesidir. JFMO; EAEG‘nin kurucu üyelerinden ve EAGE‘nin ilgili kuruluşlarından biridir ve bu iki organizasyonun Avrupa Yerbilimcileri ve Mühendisleri Derneği EAGE olarak tek bir çatı altında toplanmasından önce her iki organizasyonun konseylerinde resmi olarak temsil edilmiştir. Balkan, Doğu Avrupa ve BDT ülkeleri ile yakın ilişkiler kuran JFMO, 1993 yılında BGS (Balkan Geophysical Society "Balkan Jeofizik Birliği")‘nin kurulmasına öncülük etmiş ve 1997-2000 yılları arasında da başkanlığını yürütmüştür.

6235 sayılı Kanun ile kurulmuş yasal bir organizasyon olarak, JFMO jeofizik meslek disiplininin resmi olarak hükümet nezdinde temsil edilmesinden sorumludur ve üyelerine bu husularda tavsiyelerde bulunmakta ve temsilcileri vasıtasıyla ilgili komisyonlarda fikir ve görüşlerini sürekli kamuoyuna açıklamaktadır.

1980 yılında İstanbul‘da düzenlenen 42. EAEG Kongre ve Sergisi; Jeofizik Mühendislerinin üyesi olduğu TJFD tarafından gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlardan biridir.

Ayrıca 15-19 Mayıs 1995 tarihleri arasında JFMO ve Kazakistan Jeofizik Derneği ile ortaklaşa "Kazakistan 1. Uluslararası Jeofizik Kongresi" düzenlenmiştir. JFMO ISTANBUL-97 "Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi"ni SEG ve EAGE ile ortaklaşa olarak gerçekleştirmiştir.

JFMO‘nun da katılımı ile "Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi"ni, Balkan Jeofizik Birliği‘ne (BGS) üye ülkelerin Jeofizik Kuruluşları ile ortaklaşa, 1996 Atina`da, 1999 İstanbul`da, 2002 Sofya`da, 2005 Bükreş‘te, 2009 Belgrad‘da, 2011 Budapeşte`de, 2013 Tiran`da EAGE, SEG, EGU (Avrupa Yerbilimcileri Birliği "European Geosciences Union"), AGU (American Geophysical Union "Amerika Jeofizik Birliği") ve üye ülkelerin katılımları ile gerçekleştirmiştir.

JFMO tarafından her yıl "Türkiye Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi" düzenlenmektedir. Kongreye katılan çok sayıda Türk ve yabancı delege, Türkiye‘de ve dünyada jeofizik alanındaki son gelişmeleri teknik oturumlarda tartışma ve sergide izleme olanağı bulmaktadır. 20. Türkiye  Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi 25-27 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya`da düzenlenmiştir.

Uluslararası firmalar ve ülkemizde petrol ve doğalgaz alanında faaliyet gösteren kuruluşların aynı düzlemde buluşturulması, bilgi alışverişinin sağlanması, sorunların tartışılması, petrol ve gaz sektörünün siyasi ve ekonomik boyutuyla irdelenmesi ve bu konuda kararlar üretilmesinin sağlanmasının amaçlandığı, " TUROGE Türkiye Petrol ve Gaz Konferansı ve Sergisi" JFMO ile Türkiye Petrol Jeologları Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. TUROGE-2014; 13. Türkiye Uluslararası Petrol ve Gaz Konferansı ve Sergisi 09-10 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilmiştir.

JFMO‘nun Kongrelerinden biri de, iki yılda bir Petrol Jeologları Derneği ve Petrol Mühendisleri Odası ile ortaklaşa düzenlenen " IPETGAS Türkiye Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi"dir. IPETGAS-2013; Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi 15-17 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilmiştir.

28 Nisan - 5 Mayıs 2007 tarihlerinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü‘nün destekleri ile kamp ve seminer çalışması olan "Çanakkale Mühendisliğe İlk Adım ve Uygulama, Raporlama Kampı (ÇAMUR) " etkinliği düzenlenmiştir.

"Jeofizik Mühendisliği 4. Öğrenci Kongresi"nin 8-9 Kasım 2007‘de Trabzon‘da düzenlenmiştir.

Çeşitli bölge ve illerde Afet, Deprem ve Jeofizik Panelleri ve Kongreler yapılmıştır.

TMMOB adına 05-07 Aralık 2007 tarihlerinde düzenlenen Afet Kongresi ve 23-25 Aralık 2009 tarihlerinde ikincisi düzenlenen TMMOB Jeotermal Kongresi‘nde sekretarya olarak Odamız da görevlendirilmiştir. 23-25 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara‘da TMMOB Jeotermal Kongresi Oda‘mız sekretaryasında gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı 14-16 Eylül 2011 tarihleri arasında Ankara‘da, Balkan Jeofizikçiler Birliği (BGS) 7. Balkan Jeofizik Birliği Kongre ve Sergisi 7-10 Ekim 2013 tarihleri arasında Arnavutluk-Tiran`da ve SEG 2012 İstanbul Kongre ve Sergisi 17-19 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul‘da düzenlenmiştir.

JFMO üç süreli yayına imza atmaktadır. "Jeofizik Dergisi" bilimsel - teknik içerikli Türkçe ve İngilizce olarak yılda iki sayı basılmaktadır. "Jeofizik Bülteni" ise Odanın Türkçe olarak yılda üç kez yayınlanan ve üyeleri arasında aktif iletişimi sağlayan bültenidir. "Journal of the Balkan Geophysical Society" "Balkan Jeofizik Birliği (BGS)" nin Oda tarafından yayınlanan bilimsel ve teknik içerikli dergisidir.

 

JFMO ayrıca Türkiye‘de jeofizik biliminin gelişmesine katkıları yadsınamayacak teknik içerikli kitaplar da yayınlamaktadır.