(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
ZEMİN ETÜTLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

ZEMİN ETÜTLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HATIRLATMA

Son günlerde Devlet Kurumları dahil bazı meslek örgütü ve deneyimli uzmanın eksik bilgi paylaşımı yaptığını görmekteyiz. Ülkemizin kanayan yarası olan ‘’kitap okumamak’’ üst düzey yönetimlerde de ‘’Yönetmelik Okumamak’’ şeklinde devam ediyor diye düşünüyoruz. Kamu Kurumlarımızdaki yöneticilerimize yardımcı olmak ve hatırlatmak amacıyla,

İMAR KANUNU-Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin Zemin İncelemeleri ile ilgili maddesini aşağıda paylaşıyoruz.

a) Statik projeye esas teşkil edecek zemin ve temel etüdü raporu;

1) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196) (2) Yer altının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince,

2) Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak temel zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji mühendislerince,

3) (Değişik:RG-30/9/2017- 30196) (2) Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince,

4) Mühendislik hizmetleri standartlarına uygun, detaylı olarak hazırlanan ve parselin bulunduğu zeminin durumunu bu fıkrada belirtilen çalışmalar ve analizler ile açıklayan, çalışmanın içeriği bakımından ilgili mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce, Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlanan ve imzalanan belgedir.


Saygılarımızla,

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
17. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu
Okunma Sayısı: 347