(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU

SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAVZA YÖNETİM HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ GÖREVLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI HAKKINDA ODA GÖRÜŞÜ

Birinci Bölüm Maksat ve kapsam Madde 1‘de, Dayanak ise Madde-2‘de yazılmıştır. Taslak ile ilgili Tanımlar Madde 3‘de verilmiştir. Bu tanımlamalarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı(Bakanlık) esas alınıp Havza Yönetim Heyetinin tanımı yapıldıktan sonra bunun organları açıklanmıştır.

Madde 3(1) ç) bendinde tanımlanan Havza Yönetim Heyeti Üyeleri arasına, TMMOB‘nin ilgili Odalarının temsilcilerinin de eklenmesinin yararlı olacağı görüşüne ulaşılmıştır.

İkinci Bölüm (Havza Yönlendirme Kurulu Teşkili ile Havza Yönetim Heyeti Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları) : Bu bölümde eylem planlarının düzenlemesi yapılmıştır. Havza Yönetim Heyeti Teşkili ise Madde 5‘de verilmektedir. Burada şehirlerin Vali Başkanlığında, İl Belediye Başkanları, büyük şehirlerde Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi konuyla ilgili kamu kuruluşları yetkililerinin katılımıyla kurulun oluşumuna ait düzenlemeye yer verilmiştir.

Madde 6- da ise Havza Yönetim Heyeti‘nin görevleri, çalışma usul ve esasları açıklanmıştır. Üst Heyetin 3 ayda bir toplanması esas alınmaktadır.

Taslağın EK-1 bölümünde ise toplam 25 havza tanımlanarak bunların kapsadığı iller gösterilmiş ve ve koordinatör Valilikler açıklanmıştır.

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
XIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 2610