(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU

`STRUCTURAL GEOLOGY AND GLOBAL TECTONİCS: LİNKS TO LİTHOSPHERE EVOLUTİON AND MANTLE GEODYNAMİCS` 2426 NİSAN 2019 TRABZON

 

24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon‘da Karadeniz Teknik Üniversitesi yerleşkesinde, isimleri dünyaca bilinen 25 yer bilimcinin konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleştirecek ve yapısal jeoloji, tektonik, plaka tektoniği, jeofizik, manto dinamiği, jeokimya, petrojenez, litosfer gelişimi, maden yatakları, kırık analizi gibi yer bilimlerinin çok önemli konuların görüşüleceği 

‘‘Structural Geology and Global Tectonics: Links to lithosphere evolution and mantle
geodynamics‘‘

isimli organizasyona Jeofizik Mühendislileri katılabilir.

Organizasyona ait tüm detaylı bilgiye ulaşmak için Tıklayınız.


 

Okunma Sayısı: 346