(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDİLE SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

Sayın Üyemiz,

17 Aralık 2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazete‘de "İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 81 ilimizde en az bir en fazla üç Jeofizik Mühendisi olmak üzere toplam 128 Jeofizik Mühendisi norm kadro bulunmaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘na (Personel Dairesi Başkanlığı) 13.03.2009 tarih ve 2009/05-589 sayı ile Jeofizik Mühendisi İstihdamı ile ilgili olarak bir yazı yazılmıştır.  Yazımızda 49 (kırkdokuz) ilimizde Jeofizik Mühendisi bulunmadığı, bu nedenle Jeofizik Mühendisinin istihdam edilmemiş olması Jeofizik Mühendisliği hizmet alanına giren konularda denetim görevinin aksamasına ve eksik değerlendirmelere neden olacağı, eksikliğin giderilmesi için İl Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri bünyesinde Jeofizik Mühendislerinin istihdam edilmesi gereği hususu belirtilmiştir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Norm Kadro Yönetmeliği‘ndeki Jeofizik norm kadro sayısı istediğimiz düzeyde olmamasına rağmen mesleki kazanımlarımız açısından önemli bir gelişmedir. Böylelikle meslektaşlarımıza iş olanağı açılmış olacak ve Jeofizik Mühendisliği hizmet alanları denetleme ve onaylama işlemlerindeki eksiklik büyük ölçüde giderilmiş olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu a.

Şevket DEMİRBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 746