(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
"DEPREME HAZIR MIYIZ?" KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"DEPREME HAZIR MIYIZ?" KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Bakırköy Şubesi ve CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı' nın iş birliğiyle 19 Mart 2023 Pazar günü Bakırköy Tarık Akan Konferans Salonu' nda "Depreme Hazır Mıyız?" konulu bir panel düzenlenmiştir.
Şubemiz Yönetim Kurulu üyelerimiz; Dilek BAYRAKDAR ve Prof. Dr. Haluk EYİDOĞAN' ın katıldığı panelde değinilen konular ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan
Bütünleşik Afet Sistemi
Afet risklerinin azaltılması
Anayasada afet risklerinin azaltılması, tanımların ve görevlerinin yapılması, mevzuata işlenmesi

Eyüp Muhçu
Bütün planlarda afet ve deprem kriterlerinin sağlanması
İskan dışı alanların belirlenmesi ve bu alanlara mutlak yapı yasağı getirilmesi
Afet bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için ilkokuldan başlayarak eğitim programlarının düzenlenmesi

Cemal Gökçe
Ülkemizde bilim, teknik ve mühendislik
Yüksek katlı ve riskli yapıların durumu
Toplanma alanları 

Nasuh Mahruki 
Afet bölgesindeki arama kurtarma
Güneydoğu deprem felaketi Cumhuriyetimizi koruyamamanın bedelidir.

Serhan Kahya
Yapı Denetim Sistemi
Yapı denetimcilerin şiddete maruz kaldığı

Dilek Bayrakdar
Belediye ve Kamu kurum ve kuruluşlarında zemin etüdü yapacak ve raporu değerlendirecek Jeofizik Mühendisi kadrolarının yer alması
Belediyelerde Beton ve Zemin Laboratuvarı kurulması


TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
17. Dönem Istanbul Şube Yönetim Kurulu