(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
DEFNE İLÇE ALANINDA PLANLAMADA DOĞAL ETMENLERİN ROLÜ ÇALIŞTAYI

DEFNE İLÇE ALANINDA PLANLAMADA DOĞAL ETMENLERİN ROLÜ ÇALIŞTAYI

"DEFNE İLÇE ALANINDA PLANLAMADA DOĞAL ETMENLERİN ROLÜ" ÇALIŞTAYI

29 Nisan 2016 Cuma günü Hatay‘da düzenlenen "Defne İlçe Alanında Planlamada Doğal Etmenlerin Rolü" ile ilgili çalıştaya Odamızı temsilen katılan Sayın Soner YENİOCAK aşağıdaki konuları içeren konuşma yapmıştır.
 
Çalıştayda Jeofizik Mühendisliğinin Yerbilimlerindeki Önemi ve diğer mühendislik disiplinlerine (Jeoloji vb) göre avantajlı olan yöntemlerimiz kısaca anlatılmıştır.
1. derece deprem bölgesinde olduğumuz ve bu konuda yeterli zemin incelenmesinin yapılmadığı ve bundan sonra yapılacak tüm zemin çalışmalarında jeofizik disiplininin mutlaka olması gerektiği olmaması durumunda yapılacak tüm çalışmaların eksik ve yetersiz olacağı anlatılmıştır.
Yapılarda ciddi hasarlara neden olan rezonans etkisinin-kat adedinin tespiti amaçlı Defne İlçesi Zemin Hakim Titreşim Peryodu Haritasının yapılması önerilmiştir.
Defne ilçesi Sayısallaştırılmış Zemin Büyütme Haritasının Hazırlanması önerilmiş ve önemi özellikle vurgulanmıştır.
Elektrik-Rezistivite Yöntemiyle (sondaja göre) çok daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde Defne İlçesinin Yeraltı Yapı Kat Haritalarının çıkartılabileceği, bu çalışma esnasında örtülü faylarında tespit edilebileceği anlatılmıştır.
Yeraltı su kaynaklarının araştırılması konusunda jeofizik yöntemlerinin çok etkili ve ekonomik olduğu anlatılmıştır.
Defne İlçesi yerleşime uygun yerlerin tespitinde Mutlaka Jeofizik Mühendisliğinin yer alması gerektiği ve önemi vurgulanmıştır.
Olası bir deprem anında halkın belli bir süre hayatlarını sürdürmek için çadır kentlerin oluşturulması (aynı zamanda 2. buluşma noktasıda olabilecek) için bu alanların Defne İlçesi sınırları içerisinde tespit edilmesine yönelik çalışmanın başlatılması gerektiği söylenmiştir.
Defne Belediyesinde Deprem Eğitim ve Etüt Merkezinin açılması yönünde öneride bulunulmuştur. Açılması durumunda Amaçlarını ve Faaliyetlerini içeren 2 sayfalık belge sunulmuştur.

 

Okunma Sayısı: 1305