(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
BURS BAŞVURUSU HK.

BURS BAŞVURUSU HK.

Burs başvuruları; 

Burs Başvuru Formu ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs Yönetmeliği Madde-8‘de belirtilen belgelerle birlikte en geç 24 Kasım 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Oda Genel Merkezinde olacak şekilde yapılacaktır.  

Burs Başvuru Formu tam olarak doldurulmalı ve Eğitim ve Burs Yönetmeliği Madde-8‘de istenilen belgeler eksiksiz olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

TMMOB JFMO Eğitim ve Burs Yönetmeliği Madde: 8 Uyarınca İstenen Belgeler; 

  1.      Burs Başvuru Formu,
  2.      TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Kartı fotokopisi (2. , 3. ve 4. sınıf öğrenciler için)
  3.      Öğrenim görülen üniversiteden alınan ve başvurduğu döneme kadar her yıl aldığı tüm derslerden başarılı olduğunu gösteren başarı durum belgesi, birinci sınıf öğrencileri için ÖSYM puan kartı fotokopisi
  4.      Başka bir kurumdan (Kredi Yurtlar Kurumu hariç)   burs almadığına dair yazılı beyanı,
  5.      Yüksek lisans programı öğrencileri için Oda Üye Kimlik kartı, yüksek lisans öğrenim belgesi ve çalışmadığına dair sosyal güvenlik kurumlarından alınacak belge,
  6.      Özgeçmiş,
  7.     Hane halkı gelirlerine ilişkin belgeler (ailesinde ücret veya maaşla çalışan kişiler varsa, son maaş bordrolarını gösteren ve kurumlarınca onaylanmış belge, üniversitede okuyan kardeşleri varsa bilgileri),
  8.      Nüfus Cüzdanı örneği, 3 (üç) adet fotoğraf,
  9.      Adli Sicil Belgesi,
  10.      Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, 

EKLER:

                   Ek-1: Burs Başvuru Formu,  https://api.jeofizik.org.tr/uploads/contents/2023-03-11-15-18-05-813707.pdf

                    Ek-2: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim ve Burs  Yönetmeliği https://api.jeofizik.org.tr/uploads/contents/2023-03-11-15-18-05-817025.pdf

 

 NOT:

Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlıklarına Burs Başvuru yazısı ve ekleri, 02.11.2023 tarih ve 2023/04-1484 sayılı yazımızla  gönderilmiştir.

Okunma Sayısı: 301