(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
BT VE SMM BELGE YENİLEMELERİ OCAK AYINDA BAŞLIYOR.

BT VE SMM BELGE YENİLEMELERİ OCAK AYINDA BAŞLIYOR.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik gereğince; (SMM Belgesinin yenilenmesi Madde-8 ve BT Belgesinin yenilenmesi Madde-10) verilen belgeler; verildiği yılın sonuna kadar geçerli olup, her yıl için yenilenmesi gerekmektedir. Belge yenilemeleri; Şubat ayı sonuna kadar (gecikme cezası olmaksızın) belge sahiplerinin başvurusu üzerine, yapılmaktadır.

2024 yılı SMM Belgesi yenilenmesini yaptırmayan SMM'ler, Ocak ve Şubat ayları dahil jeofizik mühendisliği hizmetleri kapsamında, rapor veya belge hazırlama, imzalama ve ilgili idarelere verme yetkisi yoktur. Ayrıca, Merkez, Şube Başkanlıkları, Bölge/İl-İlçe Temsilcilikleri veya sistem üzerinden JFMOBİS üye girişi ara yüzünden sicil durum belgesi almak isteyen bürolarımız, tescil yenileme işlemini yaptırdıktan sonra belge alabileceklerdir.

Oda Ana Yönetmeliği;

Madde 9 "(4) (Değişik: RG/27878-18.03.2011) JFM'nin büro veya şirket ortaklarından olmaması durumunda, şirket bünyesinde Oda üyeliğini sürdüren ve tescil süresince geçerli tam gün çalışma sözleşmesi bulunan en az iki Jeofizik Mühendisinin çalıştırılması zorunludur." şeklindedir.

26-27 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Jeofizik Mühendisleri Odası  XVI. Olağan Genel Kurulu’nda, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği, SMM Belgesinin Yenilenmesi Madde: 8-(1) d)(Değişik: RG/30267-11.12.2017) Oda tarafından düzenlenen SMMH ile ilgili her yıl en az bir Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme kursuna katılmış olması” olarak değiştirilmiştir.

BT ve SMM Belgelerinin Yenilenmesinde İstenen Belgeler;

 •      Büro yetkilisinin tescil yenilemesine ilişkin imzalı dilekçesi,
 •      Büro Tescil ve SMM Tescil Belgeleri asılları,
 •      SMM belgesi sahibi iş yerinde çalışıyor ise, son altı ayın Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü veya Sigortalı Hizmet Listesi,
 •      2023 yılında Oda tarafından düzenlenmiş SMMH ile ilgili en az bir Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme kursuna katılmış olması,
 •      Gerçek ve tüzel kişi kuruluşlarının vergilendirmeye tabi olmaya devam ettiğine dair belge (Vergi Dairesi Kayıt Belgesi / Mükellefiyet Belgesi) veya son ay vergi tahakkuk fişi fotokopisi,
 •      Aktif Bağ-Kur veya Sigorta kaydı belgesi (SGK’dan veya e-Devlet’ten)
 •      Tescil yenileme ücretlerinin yatırıldığına dair ödeme belgesi,
 • SMM Belge Yenileme Ücreti: 2100,00 TL
 • Büro Tescil Belge Yenileme (Şahıs) Ücreti: 1400,00 TL
 • Büro Tescil Belge Yenileme (Şirket) Ücreti: 2100,00 TL
 • Üyelik Aidatı ödemesi (2024 yılı Ocak-Aralık): 360,00 TL

Oda Yönetim Kurulu doğrudan veya Şube, Bölge, İl ve İlçe Temsilciliği kanalıyla yapılan dilekçeli başvuruları inceleyerek sonuçlandırmaktadır. Belge verilmesi uygun görülen kişi veya kuruluşlara belgeleri geldiği yolla gönderilmektedir.

2024 Yılı SMM Belge yenileme ve BT Belge yenileme işlemlerinin Yönetmelik gereği 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar (gecikme cezası olmaksızın) yaptırılması gerekmektedir. Şubat ayı sonundan itibaren yapılacak yenileme başvurularından BT Belge Yenileme ücretinin %20’si tutarında (şirketler için 420,00 TL., şahıs büroları için 280,00 TL.) gecikme cezası alınmaktadır.

SMM ve BT yenilenmesine esas bilgi ve belgelerin Oda'ya verilmesinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları saptanan Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde bildirmeyen kişi ve kuruluşların belgeleri iptal edilir. Belge onay işlemlerini her yıl yaptırmayan kuruluşların herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın belgeleri iptal edilir ve numaraları başka bir kuruluşa verilmez. Bu şekilde belgeleri iptal edilen belge sahipleri tekrar başvuruda bulunduğunda gerekli şartları yerine getirmeleri durumunda yeni belgeleri yeni sicil numarası ile verilir.

Genellikle başvurular son anda yapıldığından sıkışıklığa ve gecikmelere sebep olmaktadır. SMM ve BT yenileme başvurularının önceden yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu a.

 

Şevket DEMİRBAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı
Okunma Sayısı: 1106