(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU
BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Van'da; 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41'de merkez üssü Tabanlı köyü olan 7,2 büyüklüğünde bir deprem  meydana gelmiştir. Deprem; kent merkezi, Erciş ilçesi ve birçok köyde büyük hasara yol açmıştır. Bu depremden 16 gün sonra, 9 Kasım 2011 tarihinde  Edremit merkezli 5,6 büyüklüğündeki sarsıntıyla ikinci bir yıkım yaşanmış, ilk depremde 604, ikincisinde 40 kişi yaşamını yitirmiş, 1.966 vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıca binlerce bina yıkılıp ağır hasar görmüştür.

Aktif bir deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen ve büyük can ve mal kayıplarına sebep olmuş depremlerden gerekli derslerin alınarak, Ülkeyi ve toplumu depreme karşı hazırlıklı hale getirmek ve insanların depreme karşı güvenli yapılarda yaşamasını sağlamak devleti yöneten merkezi ve yerel yönetimlerin önceliği olmalıdır. 

Depremle iç içe yaşamak zorunda olduğumuz Ülkemizde; Doğa olaylarının afete dönüşmemesi, toplumsal acıların tekrar yaşanmaması için, daha önce defalarca belirttiğimiz bazı konuları bir kez daha hatırlatmayı gerekli görüyoruz

Bir doğa olayı olan depremler geçmişte olduğu gibi gelecekte de olacaktır. Deprem ve afet zararlarının en aza indirilmesi için;

  •     Yer seçiminden başlayarak imar planları afet riskine göre hazırlanmalıdır. Depreme dayanıklı güvenli yapılar üretilmelidir. insanlar deprem konusunda bilinçlendirilmeli, deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılacak çalışmalarla depreme hazırlıklı olunmalıdır.
  •      Güvensiz hasarlı ve riskli binalar bir an önce tespit edilerek güçlendirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Riskli binaların taranıp tespit edilmesinde, yapıya hasar vermeden binanın dayanıklılığını inceleyen Jeofizik Mühendisliği yöntemlerinden yararlanılmalıdır.
  •       İnsanların sağlıklı, deprem güvenli binalarda yaşama hakkı için, mühendislik biliminin gerekleri dikkate alınmalı, zemin ve temel etüt raporları standartlara uygun yapılmalı, Riskli alanlar imara açılmamalı, bilimsel normlara dayalı yer seçimi, İmar Planına altlık teşkil eden jeolojik-jeofizik-jeoteknik etütler yapılmalı, ada ve parsel bazlı tüm yapılaşmalarda mühendislik hizmeti almayan hiçbir uygulamaya ruhsat verilmemelidir.

Bir doğa olayı olan depremlerin önlenemeyeceğini, ancak alınacak bilimsel önlemler, bilinçli eğitim ve deprem güvenli konut üretimi ile her türlü zararın en aza indirilebileceği unutulmamalıdır.

Yaşadığımız depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

23.10.2023

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

  1. DÖNEM YÖNETİM KURULU 
Okunma Sayısı: 469