(+90) 312 418 82 69

jfmo@jeofizik.org.tr

Milli Müdafaa Caddesi NO:10/7

06650 Kızılay/ANKARA
MENU

BASIN AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül‘e çağrıda bulunan Antalya‘daki oda başkanları, hükümetin ‘Torba Yasa‘ kapsamında Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği‘nin (TMMOB) denetim yetkisini kaldıran ve gelirlerini azaltan düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne (TBMM) iade etmesini istedi.

Antalya‘da çok sayıda meslek odası temsilcisinin ortak açıklamasında, TBMM‘nin 9 Temmuz tarihinde genel kurula getirilen ‘korsan‘ bir önerge ve iç tüzüğe aykırı görüşme yöntemiyle TMMOB‘nin yetkilerini kısıtlayan yasa değişikliğinin iktidar milletvekillerinin oylarıyla Torba Yasa içerisinde geçirildiği belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Gül‘e Antalya Barosu‘ndan yapılan çağrıya, Çevre, Elektrik, Gemi, Gıda, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Maden, Makine, Meteoroloji, Orman ve Ziraat mühendisleri odalarıyla İç Mimarlar, Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları odaları, Antalya Barosu, Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Veteriner Hekimler Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği‘nin başkan ve yöneticileri katıldı.

İktidarın, tutumundan rahatsız olduğunu belirtikleri TMMOB‘yi susturmak, teslim almak istediğini kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer, şöyle dedi:

"9 Temmuz gecesi anayasanın kamu kurum ve kuruluş niteliği taşıyan meslek odalarıyla ilgili hükümlerine aykırı olarak, hukuk dışı ve tarihsel meşruiyeti olmayan bir düzenlemeyle iktidar, ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirmek, odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak, kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik, mesleki denetimi ve toplumcu denetimi ortadan kaldırmak, özerk, yerinden yönetim kuruluşları olan belediyeler ve meslek odalarının anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almak, mimarların fikir ve sanat eserleri yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkararak telif haklarına el koymuştur.

İktidarın Taksim direnişinin faturasını TMMOB‘ye kesmek ve cezalandırmak istediğini öne süren Vahap Tuncer, TMMOB ve diğer tüm meslek odalarının tepkisini çeken ve tüm toplumu ilgilendiren bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından TBMM‘ye iadesini ve anayasaya aykırı bu düzenlemenin iptalini istediklerini açıkladı.

Okunma Sayısı: 895